סימולטור הבחינות של NUTRITION ACADEMY מרכז בתוכו למעלה מ- 2,200 שאלות (נכון למועד מבחן אוקטובר 2019) ולמעשה מהווה את מחולל הבחינות המקצועי והמקיף ביותר.

סימולטור הבחינות היחיד שמכיל קטגוריה נפרדת ומקיפה בנושאי תרופות ומאמרים

חדש- סימולטור בנושא תיאורי מקרה

השאלות בסימולטור נכתבו ע”י ד”ר שרון גבריאל תוך שימת דגש על סיכום החומר הנלמד בכל נושא מחד, לצד שיקוף והדמיה של סגנון שאלות כפי שמובא בפועל בבחינה הממשלתית.
שאלוני הבחינה המשוחזרים נכתבו ונערכו תוך התבססות על שחזורי שאלוני הבחינות הממשלתיות הקודמות – בגרסה המעודכנת והקרובה ביותר לשאלונים המקוריים. השאלונים עוברים עדכון תמידי ולמעשה מקיפים חומרים רלוונטיים בלבד ועדכניים למועד הקורס הקרוב.
כל השאלות מלוות בתשובות והסברים מקיפים

מחולל

בסמוך למועד הבחינה יצורף מבחן סימולציה שנכתב במיוחד על ידי,  על בסיס הסילבוס הרלוונטי של משרד הבריאות.

המבחן מדמה במדויק את רמת השאלות והיקפן על פי ניסיוני, שיופיעו במבחן הממשלתי הקרוב.
אני ממליצה לכם להתנסות במערכת בשאלון דוגמא שלפניכם