שימוש בסימולטור הבחינות + בחינת סימולציה

650.00

תיאור

גישה לשימוש בסימולטור הבחינות הייחודי והמקיף בתחום + אפשרות להיבחן במבחן הסימולציה.