מבחן סימולציה

220.00

השתתפות במבחן הסימולציה המעודכן ביותר, שאלות מקוריות המדמות את רמת הקושי של הבחינה הממשלתית.

הגישה למבחן הסימולציה תפתח בסמוך למועד המבחן ולא קודם לכן.